O PROJEKTU (IP projekt HRZZ: IP-11-2013-3700)

Strateško korištenje krajolika važan je faktor napretka populacija koje su ga nastanjivale od prapovijesti do danas. Projekt obuhvaća istraživanje uzorka naseljavanja, komunikacija i prirodnih resursa u svim razdobljima na prostoru općina Našice, Podgorač, Koška i Drenje. Cilj projekta je prepoznavanje strateških pozicija naseljavanja i rekonstrukcija dviju mogućih komunikacija koje povezuju mađarsko Podravlje s Požeškom kotlinom i Posavinom preko Đakovačkog ravnjaka. U širem smislu, pokušat će se utvrditi poveznice prostora Karpatske kotline s prostorima sjevernog i središnjeg Balkana te utvrditi važnost podravske komunikacije smjerom istok-zapad. Korištenjem arheoloških, povijesnih, geoloških i drugih podataka pokušat će se rekonstruirati korištenje prirodnih resursa te usporedbom uočiti sličnosti ili razlike kroz sva promatrana razdoblja.

Trajanje projekta: 1. srpnja 2014. – 30. rujna 2016.