Događanja

Predstavljanje kataloga izložbe Čovjek u prostoru i prostor kroz vrijeme – Odnos čovjeka i prostora u svjetlu istraživanja našičkog kraja (14.10.2016.)

Institut za arheologiju i Zavičajni muzej Našice organizirali su predstavljanje kataloga izložbe Čovjek u prostoru i prostor kroz vrijeme – Odnos čovjeka i prostora u svjetlu istraživanja našičkog kraja (13.05.-31.05.2016.). Održana izložba i katalog predstavljaju rezultate projekta Strategic use of landscape (IP-11-2013-3700) koji je financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Katalog je uz autore predstavila i recenzentica dr. sc. Marija Mihaljević.

Predstavljanje kataloga izložbe (Institut za arheologiju)
Održana promocija kataloga "Čovjek u prostoru i prostor kroz vrijeme: Odnos čovjeka i prostora u svijetlu istraživanja našičkog kraja" (Zavičajni muzej Našice)
Arheolozi predstavili istraživanja o 8000 godina dugoj povijesti našičkog kraja (Radio Našice)
Pozivnica predstavljanje kataloga 14.10.2016.Izložba Čovjek u prostoru i prostor kroz vrijeme – Odnos čovjeka i prostora u svjetlu istraživanja našičkog kraja (13.-31.05.2016)

Institut za arheologiju i Zavičajni muzej Našice organizirali su izložbu Čovjek u prostoru i prostor kroz vrijeme – Odnos čovjeka i prostora u svjetlu istraživanja našičkog kraja. Izložbom su predstavljeni rezultati projekta Strategic use of landscape (IP-11-2013-3700) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Izložba je obuhvatila prikaz prostornog smještaja arheoloških lokaliteta kroz sva razdoblja, izbor pokretne građe te sažetak rezultata koji uključuje geološku podlogu, kulturno-povijesne podatke, podatke o prirodnim resursima itd.

Newsletter Instituta za arheologiju 21 (academia.edu)
Izložba: ČOVJEK U PROSTORU I PROSTOR KROZ VRIJEME – odnos čovjeka i prostora u svijetlu istraživanja našičkog kraja (Zavičajni muzej Našice)
Pozivnica otvorenje izložbe 13.5.2016.Terenski pregled općina Našice i Podgorač (14.-18.03.2016.)

Tijekom ožujka 2016. godine od strane Instituta za arheologiju (dr. sc. Z. Marković, voditelj; K. Botić) i dr. sc. K. Minichreiter te uz suradnju Zavičajnog muzeja Našice proveden je terenski pregled dijelova općina Našice i Podgorač. Pregledan je dio područja između Vukojevaca i Stipanovaca te prostor jugoistočno od Stipanovaca u općini Našice i parcele sjeverozapadno od Podgorača prema Bijeloj Lozi u općini Podgorač. Prilikom pregleda pronađeno je devet novih lokaliteta te još nekoliko mogućih pozicija koje, radi uznapredovalih usjeva, nisu mogle biti detaljnije pregledane, ali u čijoj je blizini također prikupljena manja količina nalaza. Lokaliteti se mogu datirati od neolitika, eneolitika, ranog i kasnog brončanog doba, željeznog doba do kasnog srednjeg i novog vijeka.

Newsletter Instituta za arheologiju 21 (academia.edu)


Radionice za djecu Istražujmo prošlost kao arheolozi održane su u suradnji sa Zavičajnim muzejom Našice za 4. i 5. razrede OŠ Dore Pejačević u Našicama od 27. travnja do 8. svibnja 2015. g. Radionice su uključivale obilazak izložbe Našički kraj od prapovijesti do danas – Prvi rezultati projekta te različite aktivnosti vezane uz arheološka istraživanja kao što su tehnike iskopavanja i dokumentiranja, prepoznavanje arheološkog materijala, izrada predmeta od gline itd.

Newsletter Instituta za arheologiju 13 (academia.edu)
Izložba u školi "Našički kraj od prapovijesti do danas" (OŠ Dore Pejačević)


Terenski pregled općina Našice i Koška (11.-15.05.2015.)

Tijekom svibnja 2015. godine od strane Instituta za arheologiju (dr. sc. Z. Marković, voditelj; K. Botić) te uz suradnju Zavičajnog muzeja Našice (J. Jurković) proveden je terenski pregled dijelova općina Našice i Koška. Pregledano je područje jugoistočno od groblja u Jelisavcu, područje desne obale potoka Lapovca jugozapadno od Jelisavca, dio parcela jugozapadno od Breznice Našičke te dio parcela istočno od Luga Subotičkog. Prilikom pregleda pronađena su dva nova lokaliteta te proširena saznanja o ranije poznatim lokalitetima kod Breznice Našičke i Luga Subotičkog. Svi lokaliteti mogu se datirati u srednji vijek.

Newsletter Instituta za arheologiju 13 (academia.edu)


Radionice za djecu Istražujmo prošlost kao arheolozi održane su u suradnji sa Zavičajnim muzejom Našice za 4. i 5. razrede OŠ Kralja Tomislava u Našicama od 14. do 24. travnja 2015. g. Radionice su uključivale obilazak izložbe Našički kraj od prapovijesti do danas – Prvi rezultati projekta te različite aktivnosti vezane uz arheološka istraživanja kao što su tehnike iskopavanja i dokumentiranja, prepoznavanje arheološkog materijala, izrada predmeta od gline itd.

Newsletter Instituta za arheologiju 12 (academia.edu)
Izložba Našički kraj od prapovijesti do danas (OŠ kralja Tomislava)


Izložba Našički kraj od prapovijesti do danas – prvi rezultati projekta Strateško korištenje prostora (IP-11-2013-3700) (21.-31.03.2015.)

Institut za arheologiju i Zavičajni muzej Našice organizirali su izložbu Našički kraj od prapovijesti do danas – prvi rezultati projekta "Strategic use of landscape" (IP-11-2013-3700) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Izložba je obuhvatila prikaz rada na projektu i prve rezultate prostornog smještaja odabranih arheoloških lokaliteta, njihov pojedinačan opis te izbor pokretne građe.

Newsletter Instituta za arheologiju 10 (academia.edu)
8000 godina prošlosti našičkoga kraja (Glas Slavonije)
Pozivnica otvorenje izložbe 21.3.2015.Radionica (25.02.2015.)

Institut za arheologiju dana 25. veljače 2015. g. organizirao je radionicu Strateško korištenje prostora. Od projektne ideje do realizacije – prvi rezultati projekta (Katarina Botić, Zorko Marković, Danimirka Podunavac). Radionica je obuhvatila detaljno predstavljanje projektne ideje, način rada na prikupljanju i obradi materijala i podataka te prve rezultate projekta. U sklopu radionice držano je i predavanje Prapovijesna kružna naselja – prvi rezultati daljinske interpretacije (Hrvoje Kalafatić, Bartul Šiljeg).

Newsletter Instituta za arheologiju 9 (academia.edu)
Radionica 25.2.2015.Terenski pregled općina Koška i Niza (27.-31.10.2014.)

Tijekom posljednjeg tjedna listopada 2014. godine od strane Instituta za arheologiju (dr. sc. Z. Marković, voditelj; K. Botić; dr. sc. K. Minichreiter, u miru) te uz suradnju Zavičajnog muzeja Našice (J. Jurković, D. Podunavac) proveden je terenski pregled dijelova općina Koška i Niza. Pregledano je područje oko kanala Gornja Jasenovica te područje zapadno od sela Ordanja i južno od naselja Koška. Prilikom pregleda pronađeno je šest novih lokaliteta koji se mogu datirati u razdoblje od kraja neolitika, eneolitika, brončanog doba, do ranog i kasnog srednjeg vijeka.

Newsletter Instituta za arheologiju 7 (academia.edu)


Javno predstavljanje projekta (18.09.2014.)

Javno predstavljanje projekta IP-11-2013-3700 Strategic use of landscape (STRATUSELANDSCAPE) održano je 18. rujna 2014. godine u Institutu za arheologiju, zajedno s drugim projektima koji se provode u Institutu za arheologiju, a financiran su od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Newsletter Instituta za arheologiju 4 (academia.edu)
Javno predstavljanje projekta 18.9.2014.