Exhibitions

The man in landscape and landscape through time – The relationship between man and landscape in the light of research in Našice region – 2016.

Newsletter Instituta za arheologiju 21 (academia.edu)
Izložba: ČOVJEK U PROSTORU I PROSTOR KROZ VRIJEME – odnos čovjeka i prostora u svijetlu istraživanja našičkog kraja (Zavičajni muzej Našice)


Našice region from Prehistory until today – first results of the project Strategic use of landscape (IP-11-2013-3700) – 2015.

Newsletter Instituta za arheologiju 10 (academia.edu)
8000 godina prošlosti našičkoga kraja (Glas Slavonije)